Yeshiva University

NY Men's Soccer

Date: Sun., 11/13
Time: 8 P.M.
Location: YU
Results: 8-1 (W)
Other: YU = Yeshiva University