vs Yeshiva University

NJ Women's Soccer

Date: Mon., 9/13
Time: 8:00 pm
Location: YU
Results: -
Other: YU = Yeshiva University